Dette er konklusjonen i en britisk rapport som blir offentliggjort mandag, melder BBC.

Dersom det ikke blir innført klimatiltak står opptil 200 millioner mennesker i fare for å bli flyktninger som følge av tørke eller oversvømmelser.

Rapporten er bestilt av den britiske regjeringen, og arbeidet med rapporten er ledet av Nicholas Stern, som tidligere var sjef for Verdensbanken.

– Rapporten er den viktigste rapporten om fremtiden jeg har fått siden jeg ble statsminister, sier Tony Blair.

– Mot katastrofe

I et innlegg i The Sun skriver den britiske statsministeren at rapportens konklusjoner er utvetydige:

– Vi er på vei mot katastrofe dersom vi ikke handler, sier Blair.

Finansminister Gordon Brown lover at Storbritannia vil lede den internasjonale kampen mot klimaforandringer.

Ifølge Stern-rapporten er nøkkelen til å løse krisen å få store miljøsynderne som USA og Kina til å kutte i utslippene.

Forurenserne må tvinges til å betale prisen for problemene de påfører planeten, sier Nicholas Stern, som tar til orde for at det opprettes et globalt marked for handel med CO2-kvoter.

1 prosent av BNP

I tillegg må 1 prosent av verdens totale brutto nasjonalprodukt brukes på å takle klimaforandringer, heter det i rapporten som legges fram mandag.

Hvis ikke kan følgende komme til å skje, advarer den anerkjente økonomen: 100 millioner mennesker kan bli tvunget til å flytte som følge av at havet stiger, smeltende isbreer kan føre til mangel på drikkevann for 1 av 6 mennesker på verdensbasis, opptil 40 prosent av dyreartene kan komme til å dø ut og tørke kan komme til å sende flere hundre millioner mennesker på flukt.

Stern-Rapporten er det hittil største bidraget til debatten om global oppvarming fra en økonom.

Den 700 sider lange rapporten fokuserer på de økonomiske, framfor de miljømessige konsekvensene av global oppvarming.