— Gruppen er satt sammen av irakiske og internasjonale eksperter, og skal ledes av assisterende generalsekretær Bushenaki, som selv er arkeolog. Men av hensyn til medlemmenes sikkerhet og de vanskelige forholdene, er dette det tidligste vi kan håpe å få folkene inn til Bagdad, opplyser divisjonsdirektør for kulturarven, Laurent Lévi-Strauss til BT.

Han forteller at man stadig har svært liten oversikt over hva som er stjålet eller ødelagt av uvurderlige historiske gjenstander, men at de er mer overbevist enn noensinne om at profesjonelle, internasjonale bander står bak og at aksjonene har vært godt forberedt og velorganiserte.

Ødela kataloger

— Dette ser vi av to ting. For det første tyder informasjon vi har mottatt på at tyvene åpenbart har visst hva de var ute etter. Dessuten har de gjort seg flid med å ødelegge kataloger, protokoller og annet materiale som kunne dokumentere hva som faktisk befant seg blant de over 200.000 gjenstandene i Nasjonalmuseet i Bagdad. Som følge av dette, vil arbeidet med å fastslå hva som faktisk er borte eller ødelagt, ta betydelig tid.

43 malerier stoppet

— Har dere nå begynt å få inn pålitelige rapporter om ødeleggelsene og plyndringen?

— Fortsatt vet vi lite. Derfor blir det ekstra viktig å få sendt ut denne ekspertgruppen.

Lévi-Strauss forteller ellers om en viss første suksess i kampen mot kunsttyver og -smuglere, om enn ikke de mest profesjonelle. 43 malerier fra Kunstmuseet i Bagdad er blitt stoppet på grensen til Jordan, og på flyplassene i Boston og Washington har tollerne beslaglagt arkeologiske gjenstander av ulike slag.

— Nøkternt vurdert, hvor stor del av de forsvunne kulturskattene tror du vil komme til rette igjen?

— Vi håper å få tilbake noen av gjenstandene, men det kan ta tid. Det vi setter vår lit til, er at mange av disse skattene er så godt kjent at de ikke kan bys frem på det åpne marked.