JAN I. ELIASSEN jan.eliassen@bt.no

Etter langvarig og intens tautrekning, ble det for få dager siden oppnådd full enighet om saken i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs miljøkomité om øket takt i utfasing av oljetankskip med enkeltskrog. Den direkte foranledningen til at IMO har tatt opp saken, er forliset med tankskipet MT «Erika» utenfor kysten av Frankrike i desember 1999. Havariet førte til alvorlige forurensningsskader.

Kompromisset i miljøkomiteen omfatter blant annet at alle oljetankskip med enkeltskrog som hovedregel skal fases ut senest år 2015. Det skal skje i henhold til en tidsplan basert på skipets leveringsdato. De nye utfasingskravene vil gjelde fra 2003. Den enkelte flaggstat gis anledning til å tillate at visse nyere tankskip med enkeltskrog kan seile til 2017 på gitt betingelser.

— Norge har grunn til å være svært fornøyd med utfallet av møtet. IMO har tatt et nytt steg videre i arbeidet med å sette internasjonale miljøkrav til skipsfarten, sier delegasjonsleder Sveinung Oftedal i Sjøfartsdirektoratet i en kommentar.

Ifølge enigheten kan oljetankskip med dobbeltbunn eller doble sider gis anledning til å operere inntil de når en alder av 25 år.

De skip som får tillatelse av flaggstaten til å operere etter år 215, risikerer likevel å bli nektet anløp til havner og offshoreterminaler av den enkelte havnestat.

Alle større oljetankskip må gjennomgå en meget grundig gjennomgang av sin skrogmessige tilstand for å kunne operere etter år 2005 eller 2010, avhengig av skipets konstruksjon.