Flere av miljøvernministrene i EU sier at Kyotoavtalen nå er reddet. Detaljene i avtalen er ennå ikke klare, men ifølge EU skal Japan ha fått visse unntak fra kravene i Kyotoprotokollen.ýDette er en strålende dag for miljøet. Det er et stort sprang å ha oppnådd en løsning under så kompliserte internasjonale forhandlinger, sier Storbritannias miljøvernminister Michael Meacher.Etter at USA trakk seg fra Kyotoavtalen i mars, var Japans deltakelse tråden avtalen hang i. Under klimaforhandlingene i Bonn har Japan vegret seg for å godta et system med straff for land som overskrider sine utslippskvoter.