Budsjettet ble vedtatt etter flere måneders tautrekking, der uenigheten først og fremst dreide seg om et EU-forslag om å sette et tak på utgiftene for første halvår 2006.

Budsjettet er på 3,8 milliarder dollar, men det er satt et tak på utgiftene for første halvår 2006 på 950 millioner dollar.

Først når generalsekretær Kofi Annan har iverksatt en rekke reformer, vil resten av pengene for 2006 bli frigjort for andre halvår.

USA og Storbritannia kalte vedtaket en seier for dem. USA hadde satt som betingelse for et budsjett at det var en binding mellom budsjettet og reformprosessen.

U-landene kjempet i det lengste mot utgiftstaket, men måtte til slutt gi seg etter at de fikk forsikringer om taktikken med utgiftstak er en engangsforeteelse som ikke vil bli gjentatt i framtiden, ifølge Jamaicas ambassadør Stafford Neil.