– Dette er en viktig milepæl for regjeringens internasjonale arbeid i kampen mot det ulovlige, urapporterte og uregulerte fiske, sier statssekretær i fiskeri— og kystdepartementet Vidar Ulriksen, i en pressemelding.

Under forhandlingene i London ble det oppnådd full enighet fra NEAFC-landene om tiltakene, som vil tre i kraft fra mai neste år.

Reglene vil gjelde for alle medlemslandene i NEAFC som er Russland, alle EU-land, Island, Færøyene, Grønland og Norge.