Statsministeren gjorde det torsdag klart at han mente et tidlig valg ikke var til å unngå etter valget av Peretz til ny leder av det israelske arbeiderparti. Peretz har varslet at han vil bryte koalisjonssamarbeidet med Sharons konservative Likud.

Den nøyaktige valgdatoen ventes offentliggjort mandag. Politiske observatører i Israel tror dette vil bli innledningen på en valgkamp preget av konflikten med palestinerne så vel som av innenlandske økonomiske spørsmål.

Velger dato mandag

– Vi er blitt enige om valg en gang mellom slutten av februar og slutten av mars. Vi vil fastsette datoen innen mandag, når nasjonalforsamlingen Knesset kommer sammen for å drøfte det formelle forslaget om oppløsning, sa Amir Peretz torsdag.

Peretz orienterte mediene om nyvalget, etter et rundt 30 minutter langt møte med Sharon i Tel Aviv. Den nye arbeiderpartilederen, som vant en kampvotering mot veteranen Shimon Peres i oktober, har gjort det klart at han ønsker valg så snart som mulig.

– Jeg for min del ønsket ikke et framskutt valg. Men så snart det ble klart for meg at den eksisterende politiske ordningen holdt på å gå i oppløsning, kom jeg fram til at nyvalg så snart som mulig er det landet trenger, sier Sharon til avisen Yedioth Ahronot.

Et bortkastet år?

– Vi må sørge for at 2006 ikke går inn i historiebøkene som et bortkastet år. Det gjelder både den politiske prosessen her i landet og arbeidet for å komme fram til en avtale med palestinerne, tilføyde den israelske statsministeren.

Politiske kommentatorer tror at Sharon i valgkampen som nå står for døren, vil forsøke å framstille Amir Peretz som svak og ettergivende overfor palestinerne. Han regnes som en utpreget «due», og har støttet den israelske fredsbevegelsen Fred Nå.

Peretz har også tatt til orde for en styrking av den israelske velferdsstaten. Han lover å omgjøre en rekke av Sharon-regjeringens markedsorienterte reformer, noe som har skapt uro i næringslivet og aksjemarkedet i Israel.