• EU og USA enes om å sette fullt trykk på frihandel. Ny WTO-runde er målet.* President George Bush mener Kyotoavtalen ikke er realistisk. USA og EU er dypt uenige om klimagasser.

TRON STRAND trond.strand@bt.noGöteborg

— Kyotoavtalen er ikke realistisk, og vi føler heller ikke at den er balansert. Den tar ikke hensyn til utviklingslandene, sa president Bush etter toppmøtet med EU i Göteborg torsdag.

Den svenske statsminister, Göran Persson, ledet samtalene med Bush på vegne av EUs 15 medlemsland. Han er skuffet over USAs avvisning av avtalen.

Lite konkret om klima - Vi er enige om å være uenige. EU vil holde seg til Kyotoprotokollen og satse på ratifisering, sa Persson.

Samtidig sendte EU og USA ut en felles uttalelse om klimaproblemene. Her het det blant annet at "vi er fast bestemt på å arbeide sammen i alle relevant fora for å fokusere på klimaforandringene."

Men utover at det skal satses på forskning, var det ikke mye å hente i den felles uttalelsen om klima.

EUs uttalte målsetting om å ratifisere Kyoto-protokollen ble imidlertid tatt godt imot i Göteborg.

EU får ros Informasjonssjef Andrew Kerr i Verdens Villmarksfonds klimaavdeling sa at organisasjonen "er henrykt over at EU ikke lot seg skubbe på" av USA.

— USA vil bygge et rakettskjold. WWF er fornøyd med at EU vil bygge et klimaskjold, sa Andrew Kerr.

Men i frihandelsspørsmål er enigheten en helt annen mellom USA og EU.

Göran Persson og George Bush ble enige om sammen å jobbe for en ny forhandlingsrunde i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

Full fart på liberalisering - Det er behov for en ny runde Vi må liberalisere verdenshandelen for å gi støtte til ny vekst i verdensøkonomien.

Persson la i går stor vekt på at liberalisering er den eneste veien å gå. USA og EU vil derfor ha en ny runde allerede i høst. Et planlagt WTO-møte i Quatar i november kan bli startskuddet på det som brøt sammen i Seattle, USA i fjor.

— Dette er hovedbudskapet fra toppmøtet - fortsett med liberalisering av handel for å støtte og stimulere til vekst, sa Persson.

UREALISTISK: - Kyotoavtalen er ikke realistisk, og vi føler heller ikke at den er balansert. Den tar ikke hensyn til utviklingslandene, sa president Bush etter toppmøtet med EU i Göteborg. Foto: Reuters