— Vi er nå inne i det fjerde oljeprissjokket siden 1973-74. De tre foregående har alle ført til at verdensøkonomien har gått i stå. I neste runde har kapasiteten økt og oljeprisene falt igjen. I dag er det største problemet manglende kapasitetsutvidelse i den globale oljeforsyningen, sier Daniel Yergin i Cambridge Energy Research Associates (CERA).

Sammen med World Economic Forum har CERA-forskerne nettopp lagt frem rapporten «The New Energy Security Paradigm».

Rapporten uttrykker sterk frykt for at råoljeprisen skal legge seg på 100 dollar fattet eller mer. For bare et år siden trakk mange beslutningstakere på skuldrene av analyser som varslet en pris på 70-80 dollar fatet. Senere har disse slått til.

Den kraftige prisøkningen og russernes plutselige stenging av gasskranene mot vest på nyttårsaften, er begge leksjoner som har satt en støkk i vestlige ledere.

World Economic Forum mener de ikke har brydd seg om energisikkerhet siden det første oljeprissjokket etter den arabiske boikotten vinteren 1973-74. Da ble Det internasjonale energibyrået (IAEA) etablert og industrilandene bygd opp beredskapslagre.

Den gang var terror mot energiinstallasjoner ikke tema. Det er det nå. I 1973-74 var det globale forbruket av naturgass kun en tredjedel av dagens forbruk. Den gang var ikke Kina, India og Brasil på vei opp blant verdens store energiforbrukere. Det er de i dag.