• 2005-2007: Anat Kam avtjener verneplikten som sekretær for en israelsk general.
  • 2007: Før hun dimitteres kopier Kam 2000 fortrolige militærdokumenter på to CD-er.
  • 2008: Kam tilbyr materialet til journalist Uri Blau i Ha'aretz.
  • November 2008: Blau offentliggjør avslørende artikkel i Ha'aretz med kopi av generalens ordre om å drepe tre medlemmer av Islamsk jihad på Vestbredden i strid med forbudet mot «målrettede drap».
  • Kort etter krever etterretningstjenesten Blaus kildemateriale til historien – og får det: 49 dokumenter.
  • November 2009: Blau drar ubekymret på ferie.
  • Desember 2009: Kam arresteres, avhøres og innrømmer at hun har tatt dokumentene, hun blir satt i husarrest, saken mørklegges med dommerkjennelse.
  • Mars 2010: Blaus leilighet i Tel Aviv ransakes. Ha'aretz anbefaler Blau ikke å komme hjem fra ferie. Han tar opphold i London.
  • April 2010: Israelske og jødiske bloggere offentliggjør utenfor Israel at Israel «hemmeligholder to journalisters skjebne». Ha'aretz og Kanal 10 får retten til å heve hemmeligstemplingen. Det viser seg Anat Kam blir tiltalt for «grov spionasje» og etterretningstjenesten krever avhør av Blau. Han er stadig i London.
TILTALT: Anat Kam på tiltalebenken i Tel Aviv.
STR
BRØT FORBUD: General Yair Naveh er den som brøt Høyesteretts-forbudet som nå har ført til spionsak i Tel Aviv.