Georgias nyvalgte president Mikhail Saakashvili sier han har som mål å gjøre sitt land til EU-kandidat i løpet av «få år». Uttalelsen falt mot slutten av forrige uke i Berlin, der Saakashvili var på sitt første utenlandsbesøk som president.

Den 36-årige presidenten ba omverdenen, og særlig Tyskland, om hjelp til å omforme sitt fattige og borgerkrigsherjete land til en mulig EU-kandidat.

Mikhail Saakashvili mener Georgia kan være en bro for EU mot Sentralasia.

EUs utenriksministere vedtok nylig å tilby Georgia, Armenia og Aserbajdsjan samarbeid innen rammen av et program kalt «videre Europa».

10 nye land blir medlem av EU fra 1. mai. I tillegg forhandler Bulgaria og Romania om medlemskap, mens Tyrkia og Kroatia venter på å få grønt lys fra EU for å starte.

Disse fire kan bli medlem fra 2007, selv om det i praksis nok blir senere. For andre land, Georgia inkludert, blir det nok betydelig lengre ventetid.

Makedonia har varslet EU-søknad nå i vår, mens de øvrige landene på Vest-Balkan har signalisert ønske om å komme inn i EU på noe lengre sikt.

Alle landene på Vest-Balkan samarbeider i dag med EU i et «partnerskap».

Påtroppende EU-medlem Polen har dessuten planer om å ta initiativ til et partnerskapsprogram for Ukraina, Hviterussland og Moldova.