Matmangelen rammer først og fremst folk fra etniske mindretallsgrupper.

Situasjonen forverrer seg i takt med økningene i matprisene, het det på New York Food Banks nettsider lørdag. Tallet på folk som sliter med kampen for det daglige brød har økt med 55 prosent til siden 2003.

Det betyr at rundt tre millioner newyorkere, over en tredel av befolkningen, i dag ikke vet hvordan de skal skaffe seg nok å spise. Problemet er så omfattende at det nå også rammer enkelte medlemmer av middelklassen, blir det hevdet.

– Tendensen til at folk får problemer med å skaffe seg mat er i samsvar med det økende tallet på innbyggere som oppsøker New Yorks suppekjøkkener og andre institusjoner som gir akutt mathjelp, heter det i rapporten. Dette tallet har økt med 24 prosent på tre år.

Nesten 40 prosent av deltakerne i studien hadde i løpet av 2007 en eller flere ganger ikke penger nok til å kjøpe den maten de trengte til seg og sin familie. New York Food Bank, som står bak studien, er en frivillig organisasjon som arbeider for å hjelpe fattige med mat.