Tørken vil være så hard og omfattende at det i praksis blir umulig å drive jordbruk i store områder som i dag er oppdyrket. Mer enn 30 prosent av jorden blir direkte berørt av dette, spår klimaforskerne ved Storbritannias meteorologiske institutt, ifølge The Independent .

Spådommene fra de britiske forskerne er blant de dystreste som til nå er lagt frem i debatten om den såkalte drivhuseffekten. Hvis spådommene slår til, står millioner av mennesker i fattige land overfor en ny katastrofe, sier bistandsarbeidere.

– Dette er svært skremmende. Det er en dødsdom for mange millioner mennesker. Det vil bety massemigrasjon på et nivå vi ikke har sett før, og som fattige land ikke har mulighet til å håndtere, sier Andrew Pendelton fra hjelpeorganisasjonen Christian Aid.

Klimamodell

Det er første gang trusselen om økt tørke forårsaket av klimaendringer er forsøkt kvantifisert på denne måten.

Klimamodellen som er kjørt gjennom en supercomputer ved klimaforskningsinstituttet Hadley Center, inkluderer ikke mulige endringer i jordes karbonsyklus som resultat av klimaendringene. Dersom slike endringer regnes inn, kan resultatene bli enda verre, går det frem av en foreløpig upublisert studie fra Storbritannias meteorologiske institutt, skriver Independent.

Endringer i nedbør

Studien er foretatt av Eleanor Burke og to av hennes kolleger ved Hadley Center. De har laget en modell for hvordan tørken blir påvirket av ventet utvikling av nedbør og temperaturer rundt om på jorda i dette hundreåret.

Omfanget av moderat tørke vil ifølge modellen øke fra 25 prosent av jordens overflate i dag til 50 prosent innen 2100. Alvorlig tørke vil øke fra 8 til 40 prosent. Ekstrem tørke, som i dag rammer 3 prosent av jordoverflaten, vil øke til 30 prosent.

– Skremmende

Det er tallene for ekstrem tørke som blir karakterisert som mest skremmende. Alt jordbruk vil i praksis bli umulig i disse områdene. Mange millioner mennesker som i dag lever av selvbergingsjordbruk, vil ikke lenger være i stand til å brødfø seg selv.

Klimaforskere tar forbehold om at konklusjonene er usikre: Studien bygger bare på en klimamodell, et fremtidig utslippsmønster (moderat til høyt) og en tørkeindeks.

Studien, som er finansiert av det britiske miljøverndepartementet, vil bli lagt frem av den britiske regjeringen på den årlige partskonferansen i klimakonvensjonen, som finner sted i Nairobi i november.

KAROLY ARVAI