Målinger fra tre fjernsynskanaler viser at Kadima blir det største partiet i det 17. Knesset.

Men selv om partiet ligger an til å få rundt regnet en fjerdedel av representantene i den nye nasjonalforsamlingen, er det godt under optimismen som ble skapt av gode meningsmålinger så sent som i slutten av forrige uke.

VALGDELTAKELSEN ser ut til å bli den laveste i Israels historie, og dette har rammet både Kadima, Arbeiderpartiet og Likud.

Partiet til tidligere statsminister Benjamin Netanyahu er det som rammes hardest, og det kan, med 11-12 representanter, bli redusert til det fjerde største partiet i nasjonalforsamlingen.

Hovedinntrykket fra valgdagsmålingene er at det nye Knesset blir delt sånn noenlunde på midten når de 120 plassene skal fordeles.

I praksis betyr det at Kadima-lederen Ehud Olmert skal bevise atskillig statsmannskunst når han skal bygge sin regjering.

DET SYNES KLART at de største mulighetene ligger i en sentrum-venstre-regjering med Kadima, Arbeiderpartiet og Meretz. Til sammen vil disse tre partiene ha kanskje så mye som 59 representanter. Dermed vil koalisjonen mangle to representanter for å ha det nødvendige flertall i Knesset.

Det overraskende resultatet til Pensjonistpartiet, som ligger an til å få 8-9 representanter når det for første gang tar sete i nasjonalforsamlingen, kan bidra til at Olmert får den stabilitet han ønsker. Pensjonistpartiet har sagt at det vil støtte den politikken som «gir pensjonistene mest». I «diplomatiske spørsmål» — les fredsprosessen med palestinerne - vil representantene bli stilt fritt. Ehud Olmert vil uten tvil forsikre seg om at han har støtte for gjennomføringen av sin plan om ensidig tilbaketrekning fra Vestbredden i løpet av fireårsperioden, før han inngår noen samarbeidsavtale med pensjonistene.

USIKKERHET OM FREMTIDEN later til å ha vært en viktig årsak til at så mange unge denne gang har latt være å stemme, slik det fremkom i meningsmålinger tidlig på valgdagen.

Allerede kort etter at valglokalene åpnet, slo tendensen fra de siste meningsmålingene til. En deltakelse langt under fremmøtet ved forrige valg (68 prosent), og selv om dette rettet seg opp i løpet av dagen, viste prognosene da valglokalene stengte kl. 22.00 at den endelige deltakelsen blir et sted mellom 60 og 66 prosent. Også arabiske israelere har i stor grad sittet hjemme.

Kadima-partiet, som på forhånd hadde fryktet at det ville bli rammet av lav deltakelse, begynte i kveldstimene en heftig SMS-kampanje for å få velgere frem til de over 8000 valglokalene.

Et parti som kan bli viktig når regjeringskoalisjoner skal bygges, er Israel Beiteinu. Det er dominert av russiske innvandrere, og valgdagsmålingene antyder at partiet kan bli det tredje største partiet. Det står for en nybyggervennlig politikk, der 500.000 palestinere kan bli stengt ute fra Israel.

Valget har vært omtalt som en folkeavstemning om Israels fremtid. Den er neppe avgjort med dette.

SPLITTET FOLK: Resultatet i det israelske valget viser at Israel består av folk som ikke er sikre på veivalget for fremtiden.Her stemmer en ultraortodoks jøde i Jerusalem.FOTO: REUTERS