Prosjektdirektør Per Dag Iversen i Fiskeri— og havbruksnæringens landsforbund (FHL) kom i går på en nå «lobbytur» til Brussel. Møte med Kommisjonen er som vanlig ett av punktene på dagsordenen.

— Jeg blir ikke overrasket om Kommisjonen kommer med en slik tollsats i neste uke. Kommisjonen har jo før vist vilje til å gjøre det som tilsynelatende passer EU. Men vi må prøve å vinne oppslutning i safeguardkomitéen og det ser jeg ikke som håpløst, sier Iversen til Bergens Tidende.

Han berømmer norske myndigheter for aktivt arbeid med å påvirke EUs hovedsteder.

Iversen bekrefter også at Norge denne gangen vil klage EU inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å iverksette et ulovlig handelsregulerende tiltak.

— EU har saklig sett et ekstremt dårlig grunnlag for denne saken. Iverksetter de tiltak nå, er det ingen tvil om at vi går til WTO, sier han.

Per Dag Iversen sier det blir «tyngre og tyngre» å kjempe næringens sak.

— For 5-10 år siden ville vi ikke risikert en safeguard-toll. Før ble Norge sett på som en venn man nødig behandlet slik. Nå er vi et styrtrikt oljeland som bare krever og ikke yter, hevder Iversen.

— Hvor alvorlig vil en toll være?

— Det sier seg selv at dette vil være en katastrofe for næringen. Selv om tiltaket begrenses til 200 dager er jo det et hav av tid. Får vi dette på oss nå, vil vi kreve at norske myndigheter ser på hvordan de kan lette skatter, avgifter og andre byrder for næringen, sier Per Dag Iversen.

Han regner med at myndighetene er villige til å hjelpe, også fordi næringen denne gangen ikke er anklaget for dumping. Den økte norske eksporten er et resultat av blant annet en politisk vedtatt deregulering av markedet i Norge.