For første gang siden den annen verdenskrig har de amerikanske finansmarkeder holdt stengt i to dager. USA står stille.

Norske og europeiske aksjer som er primærnotert i New York, vil på ny bli tatt opp til notering i Europa fra torsdag morgen. Da får man den første indikasjon på hva som venter senere på dagen.

I løpet av onsdag har det vært en omfattende kontakt mellom Europas sentralbanker, ECB og Federal Reserve for å søke å hindre et ukontrollert fall når verdens ledende finansmarkeder igjen åpner.

Rentekutt?

Verdens sentralbanker, anført av den japanske nasjonalbanken og Den europeiske sentralbanken (ECB) har pumpet store beløp inn i pengemarkedet for å sikre god likviditet.

Tokyo har bladd opp et yen-beløp tilsvarende 150 milliarder kroner. I Stockholm regner man med at Riksbanken vil se bort fra inflasjonsrisikoen, og om nødvendig bli med på en europeisk rentesenkning.

Norges Bank har i en pressemelding opplyst at sentralbanken vil sørge for at banksystemets kronelikviditet er tilstrekkelig.

Også den alvorlige situasjonen verden nå befinner seg i slår annerledes ut for Norge. Derfor kan vi igjen oppleve at både amerikanske og europeiske renter faller ytterligere, mens Norges Bank i sitt rentemøte om en uke påny bekrefter Europas høyeste rentenivå.

Skulle tilbakeslaget komme, vil imidlertid også norsk økonomi bli hardt rammet.

USA avgjør

Uansett hva sentralbanker i Europa og Asia foretar seg, vil det likevel være den amerikanske forbruker som avgjør om verden nå går inn i den økonomiske nedturen mange fryktet også før terrorangrepet mot Manhattan.

Tragedien i New York og Washington har ført til en omfattende hamstring. Bensinprisen steg onsdag til det dobbelte mange steder i USA. Hvis ikke livet vender tilbake til det normale i løpet av uken, er det mange som frykter at USA går inn i en dyp nedgangsperiode.

Omvendt har mange kommentatorer i amerikanske media også konkludert med at amerikanerne ikke vil la terroristene oppnå det de var ute etter, nemlig å ødelegge den sårbare amerikanske økonomien.

En helt åpen økonomi i et land med liten offentlig virksomhet er helt avhengig av enkeltmenneskers tillit. Derfor tror mange at den jevne amerikaner nettopp vil vise verden at USA ikke lar seg slå ut.

I så fall må amerikanerne igjen ut på gatene og begynne å bruke penger.

Vaklende Europa

Onsdagens utvikling på de europeiske børsene viste med all ønskelig tydelighet at Europa bare venter på USA. Tirsdag kveld stupte alle børser unntatt Oslo fordi vår børs stenger tidligere enn andre.

Til gjengjeld sank Oslo Børs mer onsdag enn de forskjellige indeksene på de europeiske børsene.

Typisk nok varierte kursene over hele Europa i takt med meldingene fra USA.

Da det onsdag ettermiddag ble bekreftet at New York åpner i løpet av 24 timer, snudde alle fallende kurver og de fleste steder sluttet børsen med et lite pluss. En hel verden venter på at USA skal reise seg fra grushaugene på Manhattan.