NIELS JÜRGENSEN

Med det prøver Putin å ta noe av brodden av kritikken han vil bli utsatt for på toppmøtet med EU i morgen i Moskva og under møtet med USAs president, George W. Bush. Seiersfesten i Moskva boikottes av de baltiske statene — de ønsker en klar og tydelig unnskyldning for det de hevder var 46 års okkupasjon.

Møter etter feiring

I forlengelse av festlighetene i anledning 60-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i annen verdenskrig møter den russiske ledelsen en rekke EU-ledere, blant dem den utenrikspolitiske sjefen, Javier Solana. På møtet er det ventet at spørsmålet om Russlands holdning til ikke-angrepspakten med det nazistiske Tyskland i 1939, som betydde innlemmelse av de baltiske landene og det østlige Polen i Sovjetunionen, tas opp. Av både balterne selv og Vesten er russerne oppfordret til å erkjenne at innlemmelsen var ulovlig. Putin sier til to tyske tv-stasjoner at innlemmelsen var en «tragedie» for de tre landene, men slo fast at Russland allerede har gitt en unnskyldning for pakten med Nazi-Tyskland.

For kort tid siden sa president Putin i sin årlige tale om nasjonens tilstand at oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 var den «største geopolitiske katastrofe» i det 20. århundre.

- Innlemmelsen lovlig

— De baltiske landene ble behandlet som sjakkbønder i storpolitikken, sa Putin til de tyske tv-stasjonene. - Og det er en tragedie for disse landene. Det må sies rett ut. Men vi får fortsatt høre at vi må unnskylde ulovligheten av disse beslutningene. Jeg gjentar: Det har vi allerede gjort. Skal vi gjøre det hver dag året rundt? Det er meningsløst.

Dagen før hadde presidentens rådgiver i EU-anliggender, Sergej Jastrsjembskij, sagt at innlemmelsen av de baltiske landene var lovlig og skjedde «etter gjensidig overenskomst» med de tre landenes myndigheter. Og utenriksdepartementets presseavdeling fastslo at innlemmelsen skjedde «uten at internasjonal lov ble krenket».

«Veikart» ...

Det skjer neppe store, avgjørende ting på toppmøtet. Ingen avtaler vil trolig bli lagt frem til underskriving. Forholdet mellom partene er stadig anstrengt. EU mener at Russland ikke følger europeiske spilleregler, mens Russland krever en spesiell status blant EUs naboland. Fra russisk side er det avslått å slutte seg til EUs naboskapsprogram, fordi Russland ikke ønsker å «komme i samme kurv som Moldova og Marokko».

Det fokuseres på fire hovedområder - de såkalte «veikartene» som skal føre frem til en felles holdning for EU og Russlands fortsatte samarbeid: 1) Økonomi, 2) demokrati, sikkerhet og rettsvesen, 3) samarbeid om ytre sikkerhet, 4) Forskning, utdanning og kultur.

Videre vil man drøfte visumproblemer, bl.a. i forbindelse med den russiske Kaliningrad-enklaven, som nå ligger omgitt av de nye EU-landene Polen og Litauen. En egentlig avtale om visumlettelser ventes imidlertid ikke å komme i stand. Russland har i øyeblikket særlige visumavtaler med Tyskland, Frankrike og Italia, men bare for begrensete grupper som politikere, vitenskapsmenn, idrettsfolk og studenter. Fra EUs side påpekes problematikken omkring illegale innvandrere som kommer til Vesten via Russland.

Spår enighet

Russerne vil også reise spørsmålet om hva man ser som krenkelse av rettighetene for de store russiske mindretallet i fortrinnsvis Estland og Latvia, begge nye EU-land.

— Jeg spår at vi kan bli enige omkring de fire «veikartene, sier Javier Solana til det russiske nyhetsbyrået Itar-Tass. - Det viktigste er at disse fire områdene kommer til å danne grunnlag for den videre utviklingen av vårt innbyrdes forhold.

NOSTALGI: De to presidentene Putin og Bush kaller seg selv «gamle venner». Og hva er vel mer naturlig for to gamle «gutter» å leke med nostalgiske biler, som Putins Volga 1956-modell.

FOTO: KEVIN LAMARQUE, REUTERS

MÜNCHEN : Politi må holde tilbake antifascister som vil angripe nynazister utenfor Münchens historiske rådhus.

FOTO: ALEXANDRA WINKLER, REUTERS

NEDERLAND: En ukjent krigsveteran må tørke en tåre under president Bush' tale i Margraten i Nederland.

FOTO: JERRY LAMPEN, REUTERS

NEDERLAND: Laura Bush på krigsgravplassen ved Margraten i Nederland der det blant annet ligger 8000 amerikanske soldater.

FOTO: JIM BOURG, REUTERS

MOSKVA: En russisk krigsveteran danser under en prosesjon i Moskva sentrum som opptakt til dagens store seiersfest.

FOTO: ALEXANDER NATRUSKIN, REUTERS