Apene i urskogen har alltid trengt å se forskjell på rødt og grønt, for å kunne skille moden frukt fra umoden og spiselige blader fra uspiselige. Også i dag kan afrikanske og asiatiske aper skille klare røde, grønne og blå farger fra hverandre.

Ifølge vitenskapsfolk er denne egenskapen enestående for mennesker og aper, mens andre dyrearter ikke har fargesyn. Det er for eksempel viftingen, og ikke den røde fargen på toreadorens kappe, som tirrer oksene under tyrefekting.

— Det nye i vår oppdagelse er at vi knytter fargesynet direkte til jakten på mat, sier Nathaniel Dominy ved universitetet i Hongkong. Han og hans kollega Peter Lucas bygger denne teorien på studier av fire apearter i Uganda.

Ifølge Dominy og Lucas ser det også ut til at langt flere mennesker enn aper rammes av fargeblindhet. Mens rundt 8 prosent av alle hvite mennesker mangler eller mister fargesynet, opptrer denne tilstanden bare hos om lag 3 prosent av apene.

NTB