• Ronald Reagan var antakeligvis den enkeltpolitikeren i Vesten som i størst grad bidro til å avvikle den kalde krigen.

Gunnar Grendstad, USA-forsker ved Universitetet i Bergen:

Han førte en opprustningspolitikk som var så økonomisk krevende at Sovjetunionen ble tvunget i kne, først økonomisk og så ideologisk.

Ved siden av dette var han en betydelig innenrikspolitiker, kanskje den mest suksessrike konservative og ved siden av Kennedy den mest ideologisk markerte presidenten USA har hatt etter annen verdenskrig. Sammen med Margaret Thatcher og Helmut Kohl var han også en av de viktigste konservative politikerne i verden på 80-tallet.

Reagan hadde en del pletter på rullebladet, spesielt Iran-Contras-skandalen. Men mens flere av medarbeiderne hans måtte gå av, greide Reagan å komme unna. Han hadde en personlighet og karisma som gjorde at han greide å heve seg over skandalene.

Arne Skauge, tidligere finansminister og stortingsrepresentant (H):

— Jeg var til stede i Reagens valghovedkvarter den natten han ble valgt til amerikansk president i 1980. I forbindelse med dette skrev jeg en artikkel i Bergens Tidende der jeg pekte på at amerikanerne hadde store forventninger til ham - til tross for at nordmenn på den tiden så på ham som cowboy og en middels skuespiller. Tiden etterpå viste at han fungerte som president og greide å få i stand en dialog med Sovjetunionen.

Vi var mange som var skeptiske til forsvarspolitikken hans med dobbeltvedtaket og «Star wars». Likevel er det ingen tvil om at hans presidentperiode var gode år for USA, og at han kom godt ut av det med sitt eget folk.

Monica Mæland, byrådsleder i Bergen (H):

— Jeg merket meg ham allerede som ganske ung - rett og slett fordi vi hadde bursdag på samme dag. Men Reagan har aldri vært noe politisk forbilde for meg. Til det er vi altfor forskjellige. Jeg oppfattet ham som litt sånn cowboy, langt ute på høyresiden men litt mindre moralistisk og litt blidere enn dagens amerikanske president. Reagan hadde et voldsomt fokus på skattepolitikken og offentlig forbruk, en så vidt jeg vet fikk han også problemer med budsjettene. Jeg oppfattet ham aldri som den helt store utenrikspolitikeren. Både USA og Sovjetunionen var vel på den tiden fanget av et spill det var vanskelig å komme seg løs fra, men jeg synes Gorbatsjov satte andre ord etter seg enn Reagan.

Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen:

— Det merkelige med Reagan er at han tross alt har fått et nokså positivt ettermæle hos liberalere og sosialdemokrater i Europa. Jeg tror det er to grunner til det: For det første var han på langt nær så ideologisk og konservativ som mange ville ha det til. Han var tvert imot nokså pragmatisk. For det andre blir han i dag sammenliknet med George W. Bush, og da kommer han positivt ut.

Reagans presidentskap kommer til å bli husket, men dette skyldes i stor grad de historiske betingelsene han regjerte under. Han var heldig som satt samtidig som Gorbatsjov - en stor statsmann. Til sammen fikk de to til mye. Reagan var også veldig flink til å delegere og til å knytte til seg de riktige menneskene. Dette tjente han stort på.

KAREN R. TJERNSHAUGEN