Nylig kom det fram at svenskekongen skal ha kjent til at vennen Anders Lettström forsøkte å dysse ned skandalene som ble omtalt i boka «Den motvillige monarken».

I et lydopptak av en samtale mellom kongevennen og en kjent kriminell forteller Lettström at har nevnt saken for kongen. Kongen nektet i mai kjennskap til saken.

23 prosent av de spurte i en meningsmåling Sifo har utført for Aftonbladet mener nå at det bør innledes gransking av kongen for å slå fast om han har løyet. Blant dem under 29 år mener 30 prosent at kongen bør granskes.

65 prosent av svenskene ønsker ikke en slik gransking av kong Carl Gustaf, og motstanden er størst blant menn i alderen 50 til 64 år.

Bør forlate tronen

Annenhver svenske mener likevel at kongen bør overlate tronen til kronprinsesse Victoria, viser undersøkelsen.

20 prosent mener kong Carl Gustaf straks bør abdisere, 17 prosent mener at han bør gjøre det innen fem år og 13 prosent mener at han bør gjøre det innen ti år.

34 prosent mener at kongen bør bli sittende på tronen til han dør, mens 16 prosent er usikre.

Immunitet

Den svenske riksdagspolitikeren Lena Olsson, som representerer Vänsterpartiet, vil nå ha debatt om kongens strafferettslige immunitet.

— Det er helt feil at kongen ikke kan straffeforfølges for sine gjerninger, sier Olsson.

— Folk tror ikke det er sant når jeg forteller om hvordan det er nå, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Kongens immunitet gjelder både privat og i tjenesten og omfatter alle gjerninger uansett alvorlighetsgrad.