Det eksakte antall muslimer i verden har lenge vært gjenstand for gjetting og omtrentlig anslag, men rapporten fra The Pew Forum on Religion and Public Life gir for første gang et presist antall på hvor mange som bekjenner seg til islam.

Prosjektet tok tre år å gjennomføre, og kommer med en del overraskende faktaopplysninger.

Blant annet er det flere muslimer i Tyskland enn i Libanon, Kina har flere muslimer enn Syria, det er flere muslimer i Russland enn i Jordan og Libya til sammen.

— Ikke bare arabere - Den gjengse oppfatningen om at alle muslimer er arabere og at alle arabere er muslimer blir rett og slett visket ut av denne rapporten, sier Amaney Jamal, universitetslektor ved Princeton-universitetet.

Forskerne bak rapporten har analysert data fra 232 land og områder og kommet fram til at 20 prosent av verdens muslimer bor i Midtøsten og Nord-Afrika, mens 62 prosent bor i Asia for øvrig. 15,3 prosent bor i Afrika sør for Sahara, mens 2,4 prosent bor i Europa. De resterende 0,3 prosentene bor i Nord- og Latin-Amerika.

Europa Ifølge rapporten er mellom 87 og 90 prosent av muslimene sunnier, mens mellom 10 og 13 prosent er sjiaer. De aller fleste sjiaene bor i Iran, Pakistan, India og Irak.

38 millioner muslimer bor i Europa, noe som utgjør 5 prosent av den samlede europeiske befolkningen.