HELLE C. AARNES

Nairobi, Kenya

En av 20 gravide eller fødende kenyanske kvinner dør i løpet av svangerskapet eller fødselen. I Europa er raten en av 1100, ifølge World Health Organisation (WHO). Kenyanske kvinner har 200 ganger høyere sjanser for å dø før eller under fødselen, enn en europeisk kvinne. Antallet kenyanske kvinner som dør på denne måten, er blant de høyeste i verden, ifølge tall som Dr. Metin Gulmezoglu fra WHO la frem nylig.

Spedbarn dør

Kenyansk spedbarnsdødelighet er også blant verdens høyeste. Kenya er et velutviklet land i afrikansk målestokk. Likevel er risikoen for at et kenyansk barn dør før det blir fem, hundre ganger større enn for et europeisk barn, ifølge den kenyanske avisen East African Standard.

— Tallene er urovekkende, sier legen, og etterlyste vilje til å sette problemet i søkelyset. - De fleste kenyanske leger mangler til og med teknologi for å få tilgang på essensiell informasjon om reproduktiv helse, sier Gulmezoglu.

Barneekteskap og kvinner som har vært alvorlig underernærte i barndommen, og derfor ikke har utviklet kroppen nok til å føde barn, er noen av årsakene til dødsfall blant fødende mødre og barna deres. I tillegg kommer et generelt dårlig helsevesen; mange afrikanske land bruker langt mindre enn WHOs minimumskrav om 35 dollar årlig på helsetilbud per innbygger, ifølge FNs utviklingsprogram (UNDP).

Dør av illegale aborter

Afrika har blant verdens mest restriktive abortlovgivninger. I Kenya er abort kun tillatt for å redde kvinnens liv. Mer enn fire millioner kvinner gjennomgår likevel illegale aborter hvert år. Verden over dør årlig 70.000 kvinner av disse ulovlige abortene, av disse er halvparten afrikanske kvinner. I tillegg kommer en uendelig rekke av skader og traumer. På det afrikanske kontinentet dør en av hver 150.kvinne som tar abort, i motsetning til en av 85.000 i utviklete land.

Afrikanske familier har gjennomsnittlig 5,7 barn. Tallet er høyere enn i noen annen verdensdel. Det globale snittet er 3,3 barn per familie. Kenya er blant landene som har vært med på å trekke ned det afrikanske snittet. Men bare tre av ti kenyanske kvinner i reproduktiv alder bruker prevensjon. Det er likevel høyere enn gjennomsnittet i Afrika, som ligger på to av ti kvinner. Uoverkommelig høye priser og utilgjengelighet er hovedårsakene til dette.