Klasu Justsen

Den håndfaste utskiftingen av den erfarne guvernøren Gray Davis med en politisk debutant, Arnold Schwarzenegger, i USAs største stat har sendt rystelser gjennom landets guvernørboliger og utløste nervøse trekninger i Det hvite hus.

Nye «omvalg»?

11 stater åpner akkurat som California muligheten for at en begrenset gruppe velgere kan fremtvinge omvalg ved å samle inn underskrifter. Etter tirsdagens resultat i California er det klart at slike aksjoner kan gjennomføres med suksess.

Det gjelder ikke minst hvis det er en stat, som liksom California har en økonomisk krise og derfor en guvernør som kjemper mot synkende popularitet. «Hvis jeg var dem, ville jeg være skrekkslagen,» konkluderte flere politiske analytikere.

Det fremheves samtidig at konsekvensene av tirsdagens avstemning vil rekke langt ut over staten på vestkysten. Den er derfor det til nå tydeligste eksempel på at amerikanske velgere snart kan vende seg mot de menn og kvinner som de selv har gjort til makthavere.

Howard: Et varsel

Ennå før opptellingen startet var den demokratiske presidentkandidaten Howard Dean ivrig etter å peke på at avstemningen i California kunne ses som et varsel om hvordan han vil klare seg ved de første primærvalgene i det motsatte hjørnet av USA.

I en erklæring hevdet Dean at velgernes frustrasjon over at utviklingen går i feil retning, gikk ut over guvernøren. Når man kommer til november neste år, kunne frustrasjonen bli rettet mot en annen makthaver, men denne gang i Det hvite hus.

Andre inntok samme holdning med påstander om at guvernør Davis var blitt offer for et sinne som i virkeligheten burde være rettet mot George W. Bush. Det er i høyere grad presidenten enn de 50 guvernørene som er ansvarlig for statenes alvorlige økonomiske problemer.

Kvinnehistoriene

I første omgang kunne presidenten lykkønske sin partifelle med den klare suksessen i håp om at den ved starten til et valgår vil gi republikanerne en oppmuntring, samtidig med at demokratene må bruke krefter på å slikke sårene.

På litt lengre sikt kan seieren bli en belastning. Det vil være tilfellet hvis beskyldningene om guvernørens overgrep på kvinner fortsetter og styrkes. For Bush, som har bygd en vesentlig del av sin karriere på løfter om høyere moral og et godt familieliv, vil det være vanskelig å stå side ved side med en mann som har sjokkert konservative republikanere.

En av presidentens rådgivere tonet allerede før valget tonet ned forventningene med en påstand om at en seier til Arnold verken ville hjelpe eller skade presidenten. Først om et års tid vil det bli klart om han har rett.