I en kort kunngjøring heter det at presidenten innvilget amnesti av humanitære grunner, for å gi fangene anledning til å bli del av samfunnet igjen.

Fangene satt inne for forskjellige forbrytelser, men ytterligere detaljer om masse-amnestiet er ikke kjent.

NTB-REUTERS