— Revolusjonen er ikke avhengig av bare en mann, pleier Fidel Castro å svare når verdenspressen spør om fremtiden. Den gamle mannen tror yngre krefter vil føre revolusjonen videre. Det prøver han å få til ved å gi unge politikere viktige posisjoner - som for eksempel uten-riksminister Felipe Perez Roque (35) - og ved stadig å omgås de unge studentlederne.Castro-regimet har også utnyttet effekten av Elian-saken ideologisk, etter at den lille båtflyktningen kom tilbake fra USA til faren på Cuba. Siden den gang arrangeres det hver eneste lørdag store, tv-sendte, antiimperialistiske arrangement forskjellige steder i landet der ungdommene står sentralt. Dessuten demonstreres det jevnlig utenfor USAs gigantiske interessekontor i Havanna.Men selv om Fidel Castro sier han tror på de yngre generasjonene, sier han til pressen at hans egen bror, forsvarsminister Raul Castro (70), er den beste kandidaten til å overta presidentro-ret når han selv en dag må gi seg. Og snakker man med folk på gaten i Havanna, er det nettopp ungdommene som er mest rastløse på forandring, og som jakter ivrigst på dollar og vestlig levestandard. Dårlig helse? 23. juni i år, om morgenen: Fidel Castro holder tale som sendes direkte på tv. Det er ikke uvanlig, og selv om tv-apparatene står og surrer i bakgrunnen er det få som følger med. Men så, to timer ut i sendingen, skjer det noe:Naboer roper til hverandre: Se på tv! Cubanerne flokker seg sammen foran skjermene og en spent stemning sprer; Fidel Castro roter til ordene, klør seg i øynene og faller fremover mot talerstolen, for så å bli ført til en ambulanse av sine sikkerhetsvakter. For første gang viser den cubanske lederen seg svak. Og det på direkten, inn i stuene til de over 11 millioner innbyggerne. Spekulasjonene om Fidel Castros dager snart er talte, tar av. Er mannens helse i ferd med å svikte?Fra offisielt hold ble kollapsen forklart med at presidenten jobbet uten stans natten i forveien og verken hadde spist eller drukket på et halvt døgn. Sammen med den sterke karibiske solen, ble dette for mye for den aldrende Fidel Castro. Han skal også ha blitt advart av legeteamet sitt. De bad han hvile.- Jeg har for liten tid igjen til å kaste den bort på å hvile, skal El Comandante han svart.Selv om kollapsen satt en støkk i Fidel Castros tilhengere, ser han ut til å være i form igjen. Han har gjennomført flere taler, og er ofte å se offentlig. Overlever Siden Fidel Castro kom inn på arenaen i Havanna 1. januar 1959, har han overlevet både politiske og fysiske angrep.Han kastet det USA-støttede, hatede og korrupte Batista-regimet ut av landet, men ble ikke ønsket velkommen internasjonalt. Like etter han kom til makten reiste han til USA. Der ble han nektet å møte president Eisenhower og totalt avvist. Dette gikk inn på Fidel Castro, som senere innledet samarbeid med Sovjetunionens leder Nikita Khruschov.USA startet raskt en kampanje for å få Fidel Castro fjernet fra makten. I april 1961 kom inva-sjonen i Grisebukta. USA mislyktes totalt. Fidel Castro ledet selv troppene som slo invasjo-nen tilbake, og vant stor popularitet.Men CIA og høyreekstreme eksilcubanere ga ikke opp, og har siden gjennomført flere attentatforsøk på Fidel Castro. Tidligere CIA-agenter har avslørt en rekke planer for å skade erkefienden i Cuba: som for eksempel planer om hvordan de skulle få Castro til miste skjeggveksten og at de sprøytet LSD i sigarer de fikk tilbudt ham under hans reise i USA.- Hadde det å overleve attentatforsøk vært en olympisk gren, hadde jeg fått gullmedaljen, sier Castro selv. At han har overlevd hele ni USA-presidenter som alle i større og mindre grad har ført aggres-siv politikk mot Castro-regimet, er også en medalje verd for Fidel Castro. Økonomisk kaos I dag er likevel ikke politiske motstandere det største problemet for Fidel Castro og kommunistregimet. Det er derimot den økonomiske virkeligheten landet befinner seg i etter Sovjetunionens kollaps for over ti år siden og USAs stadige innstramninger av handelsblokaden. Nærmest over natten mistet Cuba 85 prosent av handelsmarkedet sitt, og på få år opplevde landet en økonomisk nedgang på 35 prosent. Resultatet ble en beinhard hverdag for folk flest. Alt ble mangelvare: drivstoff, strøm, mat, klær. Noe måtte skje. Regimet valgte å satse for fullt på turisme, åpne for utenlandske investeringer og innføre dobbeltøkonomi: amerikanske dollar ble en del av hverdagen. Dette har ført til at landets økonomi vokser sterkere enn i noe annet land i Latin Amerika, men det fører også til større forskjell mellom folk. En vanlig månedslønn er i år på rundt 300 cubanske pesos, som tilsvarer rundt 15 dollar. En rekke dagligvarer kan kun kjøpes i dollar-butikker. Omtrent halvparten av Cubas befolkning har tilgang på dollar. De fleste av disse får de grønne sedlene tilsendt fra slektninger i utlandet. Klart for Raul? 70 år gamle Raul Castro lanseres offentlig som sin storebrors arvtaker, men hans høye alder gjør ham kun til en overgangsfigur. Han har heller ikke sin brors karisma, og er langt fra så populær som Fidel Castro. På den politiske arena er det også andre som seiler opp som kandidater. I dag har visepresident Carlos Lage (50) overtatt mange av Fidel Castros daglige oppgaver, og står sterkt med tanke på en fremtidig presidentrolle. Selv om det ikke kommenteres offentlig i Havanna, jobber kommunistpartiet med å finne arvtakere, og ett av alternativene skal være å legge makten i hendene på en ledergruppe.I Miami sitter styrtrike eksilcubanere og planlegger maktovertakelse den dagen Fidel dør. Men de har liten eller ingen støtte blant cubanerne i Cuba. Den interne opposisjonen i Cuba har vanskelige forhold å jobbe under, og består for det meste av små organisasjoner folk flest ikke har hørt om. Fredspris eller despot? Fidel Castro er elsket og hatet. For noen er han den store ideologen som kjemper for en rett-ferdig verden. Ingen land i verden driver mer omfattende u-hjelp innen helsesektoren enn Castros Cuba. I løpet av de siste 30 årene har titusenvis av cubanske leger og sykepleiere job-bet på den cubanske stats regning i fattige land i store deler av verden. I tillegg får mange fat-tige studenter fra andre land gratis legeutdannelse i Cuba. Dette er hovedgrunnene til at Stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland (SV) og Inger Lise Husøy (Ap) jobber for at Fidel Castro bør få Nobels fredspris.For noen er tanken på å gi Castro fredspris latterlig. For dem er han en despot som har klamret seg til makten på brutalt vis, og som styrer opposisjonen i landet med jernhånd. Sosialisme eller døden Selv om El Comandante har måttet gjøre en rekke forandringer i den økonomiske politikken i landet, viser han ingen tegn til å ville føre landet inn i en politisk reform. Snarere tvert imot. - Det vil bli stadig mer sosialisme i Cuba. Den cubanske revolusjonen er ikke avhengig av èn mann, den er resultatet av det som er gjort av tidligere og nålevende generasjoner - den er frukten av heltedåden til et urokkelig folk. Millioner av cubanere vet hvordan de skal forsvare revolusjonen inntil den siste dråpen av blod, sa Fidel Castro i en tale for få uker siden, og avsluttet med sitt gamle slagord:Sosialisme eller døden!Og morgendagens jubilant mener det bokstavlig.

GIR SEG IKKE: Castro landet i dag i Venezuela, hvor han skal tilbringe to dager. (Foto: Reuters)