Israelske og palestinske forhandlere ble onsdag enige om at 10-15 barn og unge — to bare ti år gamle - skulle slippe ut av Fødselskirken. Det er første gang en så stor gruppe mennesker slipper ut.

Israel hevder at prester, munker og andre sivile blir holdt som gisler. Palestinerne i kirken benekter at de holder noen tilbake. De anklager Israel for å ikke ha tillatt at de to døde ble fjernet, og for å hindre forsyninger av vann og mat til kirken. Det benekter israelske representanter.

Største gruppe

To fransiskanermunker og en advokat, Tony Salman, fulgte de åtte barna og ungdommene ut av kirken, ifølge Haaretz. Salman har deltatt i forhandlingene som foregår med sikte på å få avsluttet beleiringen av kirken.

Flere andre prester og sivile har flyktet eller er blitt evakuert på grunn av helseproblemer i løpet av den tre uker lange beleiringen.

Tirsdag reddet israelske soldater ut to armenske munker som viste signaliserte at de ønsket å bli befridd. De skal ha fortalt at de væpnede mennene har stjålet verdigjenstander i kirken.

Eksil eller rettssak

Israel har gitt de ettersøkte palestinerne i kirken valget mellom eksil og rettssak i Israel, men palestinske forhandlere krever at de får fritt leide til Gazastripen.

Mange sivile søkte tilflukt i Fødselskirken for å komme unna skytingen da den israelske hæren inntok Betlehem og det ble kamper. Nøyaktig hvor mange som er i kirken, er uklart. Det skal ifølge Reuters være 230 sivile, prester, nonner og munker og i tillegg noen titall væpnede palestinere.

Kirken er beleiret av israelske soldater, som forsøker å få de ettersøkte palestinere til å overgi seg, alternativt at sivilistene slipper ut.

(NTB- Reuters)