Opptøyene i industribyen Zengcheng startet kinesiske sikkerhetsvakter trakasserte en ung, gravid gateselger i midten av juni.

Hendelsen medførte at demonstranter i flere dager satte fyr på offentlige bygninger, veltet politibiler og knuste vindusruter.

Nå er til sammen elleve personer idømt fengselsstraffer for å ha deltatt i opptøyene, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Straffene varierer fra ni måneder til seks år.