Ingen har regjert landet med større klokskap og styrke enn enkedronningen som levde fra 1533 til 1603, mener britiske radiolyttere.

Navnesøsteren

Men hennes navnesøster, dagens statsoverhode Elizabeth II ligger ikke langt etter, skal man tro lytterne som deltok i en meningsmåling organisert av rikskringkastingen BBCs Radio 4. Mens 31 prosent hadde Elizabeth I som favoritt, stemte 27 prosent på Elizabeth II.

Elizabeth den Første kom på tronen i 1558 og hersket over Storbritannia i de år da det britiske imperium for alvor ble til. I hennes tid opplevde den engelske litteratur også sin kanskje største blomstringstid, med dikteren William Shakespeare i spissen.

Populær

Elizabeth den Annen ble dronning i 1952, og skal til sommeren feire sitt 50-årsjubileum som regjerende monark. Hun er populær blant de fleste av sine undersåtter, men britisk politi frykter at radikale antikapitalister skal forsøke å forstyrre jubileumsfeiringen i juni.

Den største av øyrikets mannlige monarker er Alfred den Store, som regjerte i siste halvdel av 800-tallet, og som 26 prosent holder som sin favoritt. Britenes verste monark noensinne er ifølge briter flest Robin Hoods erkefiende Johan uten Land (1167-1216). (NTB)