Ifølge NRK-medarbeideren Elena Larinova ligger «Elektron» fortsatt i Motovskijbukta, 5-6-timer utenfor Murmansk.

En vaktoffiser i grensevaktavdelingen opplyste i dag at ingen får komme om bord i fartøyet før alle kontrollrutiner av fartøyet som nå er i arrest, er ferdige.

Russerne får ikke bevismateriale Det blir ikke utlevert bevismateriale til russiske myndigheter i trålersaken, ifølge politiet i Troms.

Politiadvokat Ida Munch-Ellingsen i Troms politidistrikt understreker overfor NTB at Elektron-saken er en norsk straffesak som etterforskes av Troms politidistrikt.

— Vi har etterforskningsansvaret for saken. Det blir ikke utlevert bevismateriale til russiske myndigheter, sier Munch-Ellingsen.

Krever rettsanmodning Dersom russiske myndigheter ønsker innsyn i dokumenter i en norsk straffesak, må de ifølge Munch-

Ellingsen rette en rettsanmodning til norske myndigheter om å få kopi eller innsyn. I rettsanmodningen må russerne begrunne hva kopiene skal brukes til.

Munch-Ellingsen understreker at «Elektron»s skipspapirer og fangstdagbok ikke anses som bevismateriale. Kystvaktens videoopptak derimot vurderes som bevis for mulige straffbare forhold.

Samsvarer ikke Politiadvokat Munch-Ellingsens opplysninger samsvarer ikke med de opplysninger NTB fikk onsdag av Landsdelskommando Nord-Norge

Oberstløytnant John Espen Lien i LDKN sa onsdag til NTB at også videoopptak og skipspapirer ville bli overlevert russerne når de to norske inspektørene var overført til KV «Tromsø»

— Kystvakten beholder kopier som vil kunne stilles til disposisjon for norsk påtalemyndighet, sa Lien til NTB.

— Vi var i kontakt med LDKN onsdag kveld. Forsvaret og politiet har nå samme forståelse av hva som er bevismateriale og at dette ikke skal overleveres russisk myndigheter, sier politiadvokat Ida Munch-Ellingsen til NTB

KYSTVAKTEN