Gravkamrene, som er flere hundre år eldre enn pyramidene, inneholdt skjelletter fra to kvinner og en rekke gjenstander.

— Det er meget sjeldent å finne så gamle og uutforskede gravkamre i Egypt i dag. Innholdet og rikdommen i gravene er slående, sier Christiana Kohler til The Age. Hun leder prosjektet for Australian Centre for Egyptology ved Sydneys Macquarie University. Oppdagelsen kom etter fire års feltarbeid.

Gravkamrene ble konstruert i en periode som markerte slutten på Egypts forhistorie og inngangen til Farao-alderen. En av kvinnene antas å ha vært en mektig matrone fra Egypts første hovedstad, Memfis.

Teamet fant også restene etter en kvinne på mellom 16 og 18 år. En medisinsk antropolog skal studere kvinnens ben for å finne ut hva hun døde av.

Forskerne skal returnere til utgravningsstedet i november.(Origo)