En ny El Niño er på vei i Stillehavet. Det vil gjøre 2009 til ett av de varmeste år som noen gang er målt.

Mer regn – og økt risiko for ekstremregn – vest i USA og Canada, varmt i Alaska, tørt og varmt i det sørlige Afrika samt i Asia omkring Indonesia og nord i Australia og kanskje kaldere i Nord-Europa.

Slik er utsikten for været de neste månedene, forklarer seniorforsker Wilhelm May ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Den lille gutten ...

Den voldsomme værutsikten skyldes ifølge klimaeksperter at en ny El Niño er under oppbygging. Værfenomenet med det be-synderlige navnet, El Niño (Den lille gutten), oppstår ute i Stillehavet og sender med jevne mellomrom store mengder varme opp i atmosfæren, hvilket øker temperaturen på hele kloden merkbart.

– Akkurat nå har vi en svak til moderat El Niño under utvikling. Det vil trolig heve den globale gjennomsnittstemperaturen med omkring 0,2 grader resten av året samt i begynnelsen av 2010, forklarer Wilhelm May.

Varm juli

Etter åtte til ti års nesten uendret temperatur på kloden, opplevde man i juli den nest kraftigste temperaturstigningen som noen gang er registrert i en enkelt måned. Gjennomsnittstemperaturen i juni avvek stort sett ikke i forhold til gjennomsnittet for perioden 1961-90, mens avviket i juli var på pluss 0,41 grader. Det høres ikke så mye ut, men i den meteorologiske verden er det en voldsom stigning.

– Det skyldes en hel masse effekter, men det avgjørende er at vi nå begynner å se effekten av en ny El Niño, forklarer klima-forsker Martin Stendel.

Verre på 90-tallet

I 1997-98, da den kraftigste El Niño man har registrert rammet kloden, var temperaturen i Stillehavet utenfor Perus kyst om-kring tre grader varmere enn normalt. Akkurat nå er temperaturen mellom en og halvannen grad over normalen.

Når vi blir rammet av en El Niño, er resultatet en rekke værrelaterte katastrofer. Tørke og feilslått høst enkelte steder, vold-somme oversvømmelser andre, fordi den kraftige oppbyggingen av varme i og omkring Stillehavet skyver på mange av klo-dens faste værsystemer så det plutselig regner steder det ikke pleier, eller den årlige regntiden plutselig uteblir med katastro-fale følger for lokale bønder.

Nedbør i øst

Ifølge værforskere flytter nedbøren under en El Niño seg mot øst.

Det betyr mer regn i Sør— og Mellom-Amerika og mindre i Indonesia, Papa New Guinea samt i det nordlige Australia, hvor det både blir tørrere og varmere. Samtidig er monsunen i Asia som regel svak når det er El Niño.

Europa er blant de mest usikre områdene å spå effekten av en El Niño, fordi vi ligger så langt vekk fra Stillehavet.

Trolig blir det kaldere og tørrere i Nord-Europa de neste månedene, det kan få betydning for vinterværet, mens det blir varmere i Sør-Europa.

Femteplass?

Akkurat nå ligger 2009 på topp 10-listen over de varmeste årene som er målt.

Men på grunn av El Niño kan året ende på femte- eller sjetteplass.

Men vi vil neppe komme opp i rekordvarmen fra 1998, da temperaturen lå 0,55 grader over gjennomsnittet for perioden 1961-90. Men mellom 2005, som var det nest varmeste året, og 2004, som er nummer fem, er det bare 0,03 grader. Så kanskje kommer 2009 helt opp i det røde feltet.

Endringer i vente

Også hos det internasjonale meteorologiske instituttet, WMO, er den entydige meldingen nå at en ny El Niño helt sikkert vil snu opp ned på været mange steder på kloden de kommende månedene.

– En ny El Niño er begynt i det tropiske Stillehavet og ventes å fortsette resten av 2009 og trolig i første kvartal av 2010, lyder meldingen fra WMO.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

TØRT OG HETT: Australia er utsatt for skogbranner når det blir så tørt som El Nino skaper.
VILT OG VÅRT: Amerikas vestkyst kan vente ekstremvær når El Nino får blåst seg opp.