Det er konklusjonen i et forskningsprosjekt fra University of Canterbury i New Zealand. Livene til 280 store vitenskapsmenn er studert i detalj, og alderen de hadde da de gjorde sine store oppdagelser behørig notert.

— To tredeler av alle vitenskapsmenn vil ha gjort sine største oppdagelser før de når midten av trettiårene, sier Satoshi Kanazawa, som er ansvarlig for prosjektet.

De store vitenskapelige oppdagelsene blir gjort av unge menn. Så snart de gifter seg er det slutt på oppdagelsene. En lignende tendens er observert blant malere, komponister og forfattere.

NTB

— Vitenskapsmenn avstår raskt fra karrieren etter at de blir gift, mens ugifte vitenskapsmenn fortsatt kommer med store vitenskapelige bidrag senere i livet, påpeker Kanazawa.

Det kan derfor se ut til at Albert Einsteins ord fra 1942 traff midt i blinken: "En person som ikke har gjort sitt store bidrag til vitenskapen før han fyller 30, kommer heller aldri til å gjøre det".

En liten trøst er det imidlertid for gifte menn.

Forskningen viser nemlig at deres kriminelle tilbøyeligheter også minsker.