Bare i hovedstaden Bratislava ser en opposisjonsallianse av kristeligdemokrater og andre ut til å ha vunnet med 59 prosent av stemmene. Ellers ser det sosialdemokratiske partiet under ledelse av statsminister Robert Fico ut til å vunnet flertall i de øvrige syv regionale forsamlingene, ifølge foreløpige tall fra landets valgkommisjon.

Valget antas å være en viktig test foran valget på ny nasjonalforsamling til sommeren neste år.

Også i valget på regionale ledere ser sosialdemokratene ut til å ha trukket det lengste strået. I fire av regionene vant sosialdemokratenes kandidat allerede i første valgomgang. I de fire andre blir det ny valgomgang om to uker, og i tre av disse ligger sosialdemokratenes kandidat best an. Bare i Bratislava ligger opposisjonen an til å vinne.

Lav deltakelse

Deltakelsen var svært lav, noe som ikke var uventet. Den høyeste oppslutningen hadde regionen Banska Bystrica, der 27 prosent av velgerne avga stemme. Den laveste deltakelsen hadde Bratislava, der bare 19,5 prosent av velgerne møtte frem og stemte.

Politiet har innledet etterforskning etter mistanke om kjøp og salg av stemmer i flere små landsbyer. Enkelte sigøynere skal ha mottatt penger for å avgi stemme.

Ungarere splittet

Det tradisjonelt sterke ungarske mindretallet var ved valget representert ved to forskjellige partier, mens det tidligere har vært representert ved ett parti. Det etablerte partiet SMK fikk størst oppslutning, mens det nydannede partiet Broen fikk færre stemmer enn meningsmålinger har tydet på.

Mange observatører fryktet at høyreekstremister skulle seire ved valget på regional leder i Banska Bystrica. Høyreekstremisten Marian Kotleba, kjent for sine sigøynerfiendtlige utspill, stilte som kandidat, men lyktes ikke.

Det høyreekstreme partiet hans ble forbudt i fjor, men forfatningsdomstolen opphevet forbudet på grunn av en formell feil i saken.

Slovakia er medlem av både EU og NATO og har innført euroen som valuta.