Bussene i Moskva og St. Petersburg har fått en spesiell type dieselolje som tåler svært lave temperaturer på tankene. For første gang i vinter er det så kaldt at etterspørselen etter strøm kan komme til å overstige tilgangen.

I sovjettiden ble strømtilførselen til industrien i hovedstaden stengt om nettene når det var kaldt, for at boliger, sykehus og skoler skulle få elektrisitet. Men i dag finnes det nesten ikke industri igjen i Moskva og de mange kontorene trenger full strømtilførsel hele tiden.