Regjeringen drøfter nå muligheten for å la kontrollører granske visse passasjergrupper nøyere enn andre. Tjenestemenn diskuterer spørsmålet med British Airports Authority BAA og andre flyplassoperatører, skrev den velinformerte London-avisen tirsdag.

– Teorien er at slike sjekker vil være mer effektive til å sile ut mulige terrorister enn dagens kontroller, som skjer på ren slump, het det videre i artikkelen. Et slikt system ville også bidra til vesentlig kortere køer foran sikkerhetskontrollen, hevder tjenestemenn i London.

Bakgrunnen for diskusjonen er terrorplanene som ble avslørt i Storbritannia i forrige uke. Britiske myndigheter har nedgradert trusselnivået, men advarer om at faren for et angrep mot passasjerfly fortsatt er til stede.

Mange fredelige og lovlydige britiske muslimer er harme over at de nå nærmest skjæres over én kam som mulige terrorister. De advarer om fare for en alvorlig konflikt mellom de muslimske miljøene og myndighetene i London.