Meldingene tyder på at det er et togstall som står i brann. Årsaken til brannen er ukjent.