— Våre folk jobber nå med å undersøke med de fremste ekspertene i verden på slike operasjoner, sier direktør Svein Buvik i forsikringsselskapet.

Han har ingen kommentar til hvem som eventuelt må betale for en heving, eller om forsikringsselskap har en øvre grense for heving av skip.

— Det er veldig komplisert, og vi må ta den tiden vi trenger, sier han.

Buvik forteller at det finnes få erfaringer med bergingsoperasjoner på så store dyp, og er usikker på om det i det hele tatt er mulig.

Men ifølge Trond Olsen, daglig leder ved ekspertsenteret NCE Subsea, er det trolig fullt mulig å gjennomføre operasjonen.

— Dypet vil være en utfordring. Men det er installasjoner på havbunnen ned mot 2000 meter, selv om det ikke er helt sammenliknbart, sier han.

Slepebåten slapp festet

Områdesjef Ian Burgess ved kystvakten på Shetland sier det hele kommer an på hvordan skipet ligger på havbunnen og hvor store skader det har fått.

«Bourbon Dolphin» sank klokken 22.15 søndag kveld etter at skipet dagen i forveien hadde blitt frigjort fra riggen det var festet til.

Ifølge nederlandske Smit, som fikk bergingsjobben, måtte slepebåten «Olympic Hercules» slippe festet til havaristen etter at skipet lå helt under vann.

Ian Burgess sier skipet sakte, men sikkert er blitt fylt opp med vann og havnet lengre og lengre ned i vannet før det til slutt havnet under.

- Blir lite sannsynlig hevet

Georg Eide, administrerende direktør i Eide Marine Services bekrefter at det er teknisk mulig å heve «Bourbon Dolphin» fra 1100 meters dyp. Men om det er ønskelig å gjøre det er en annen sak.

— Skipet må kartlegges og man må legge utstyr i forhold til det vi finner ut. Vi har slikt utstyr, men hva vi må bruke er avhengig av hvordan det ser ut, sier han.

En slik operasjon medfører spesielle utfordringer.

— Når du jobber forbi grensen for dykkere må man tenke på en annen måte. Alt styres fra overflaten, sier han.

Selv om det er stort trykk i dypet mener Eide at det ikke vil ha innvirkning på utstyret deres.

— Hvilke skader vil et skip ha når det ligger så dypt?

— Det kan ha blitt skadet i møtet med bunnen. Båten er relativt væskefylt, og jeg antar at båten ligger i ett stykke.

Eide vil ikke ut med hva det eventuelt vil koste å heve skipet.

— Det er for tidlig å komme med noen gjetninger. Vi må se hvordan båten ligger, så må vi se om det i det hele tatt blir aktuelt å heve skipet. Jeg tror det er lite sannsynlig, sier Eide.