I Roma skal ekspertgruppen diskutere strategien for menneskelig og såkalt terapeutisk kloning. Et av gruppens medlemmer er den italienske fødselslegen Severino Antinori, som ble verdenskjent for å ha hjulpet en 62 år gammel kvinne til å føde barn.

Kloning innebærer at avkommet blir unnfanget på grunnlag av arvestoff kun fra den ene av foreldrene. Barnet vil da bli en nøyaktig kopi av enten sin mor eller sin far.

Planene om kloning av mennesker har møtt kraftig motstand fra både vitenskapelige og religiøse miljøer, og Vatikanet kaller planene «groteske».

NTB