• Et veldig godt valg, sier ekspert på kjemiske våpen ved UiB.

Leiv Sydnes er professor i kjemi ved Universitet i Bergen. Han synes prisen til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) er velfortjent.

— Det er et veldig godt valg. De har arbeidet for fred i verden i det små i mange år og har gjort en veldig god innsats i kampen mot kjemiske våpen, sier Sydnes, som er ekspert på kjemiske våpen og kjenner organisasjonen inngående.

OPCW ble opprettet i 1997, som en følge av den verdensomspennende avtalen om forbud mot kjemiske våpen som ble vedtatt i 1993.

— Fantastisk

I de påfølgende 16 årene har OPCW blant annet avviklet 80 produksjonssteder for kjemiske våpen verden rundt. De har stått for destrueringen av millioner av kjemiske våpen, granater og liknende. 190 av 198 land i FN har nå ratifisert avtalen.

— Jeg synes dette er helt fantastisk og veldig fortjent. De har gjort en fantastisk jobb med å destruere kjemiske våpen og sørge for at konvensjonen mot kjemiske våpen overholdes. De har vært helt avgjørende i at denne konvensjonen omtales som den mest vellykkede nedrustningsavtalen i historien, slik generalsekretæren i FN har sagt, sier Bjørn Arne Johnsen.

Han er forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som har jobbet med OPCW i mange år.

Vanskelig

Leiv Sydnes omtaler OPCW som en veldig operativ og effektiv organisasjon.

— De er aktive verden rundt, og nesten halvparten av alle ansatte er ute i felten til en hver tid. De gjennomfører inspeksjoner fortløpende, sier professoren.

Destruering av kjemiske våpen er i seg selv dyrt og krevende, og det stilles som en betingelse at verken mennesker eller miljø på noen måte skal lide som følge av destrueringen. Sydnes trekker i den sammenheng frem OPCWs evne til å lære opp land til hvordan de kan kvitte seg med kjemiske våpen på en forsvarlig måte.

— Her er de veldig dyktige og har jobbet hard blant annet i Asia for å få dette til, sier Sydnes

Kan bli overflødig

Innen 2017 regnes det med at 99,9 prosent av alle kjemiske våpen er destruert. Med andre ord har OPCW vært så suksessfulle at de er ferd med å gjøre seg selv overflødige. Men Sydnes tror Nobelprisen kan bidra til at OPCW fortsetter å eksistere som organisasjon, om enn med et noe modifisert mandat.

— Jeg tror prisen vil være med på å sikre den videre eksistensen til OPCW. Men de vil trolig ha et bredere mandat enn de har nå. Selv om de fleste kjemiske våpen er destruert, er det fortsatt viktig å overvåke kjemikalier som produseres rundt omkring i verden. Alle kjemikalier har positive og negative sider og det er naturlig at OPCW fortsetter arbeidet med å hindre fremstillingen av kjemiske våpen i fremtiden, sier Sydnes.