USA kan ikke regne med å få fatt i Osama bin Laden og bekjempe Taliban-militsen bare gjennom en luftkrig. Det viser erfaring fra tidligere kriger, som i Persiabukta og i Jugoslavia.

I USA har senatoren John McCain sagt klart fra om at det må store bakkestyrker til. McCains uttalelser tillegges stor vekt både blant politikere og militære, fordi han har bakgrunn som jagerflyger og satt flere år som krigsfange i Vietnam. McCain mener amerikanerne må opprette baser inne i Afghanistan, og være villig til å ta egne tap.

Politikere og kommentatorer følger opp, og kritiserer president Bush for en halvhjertet krigsinnsats, skriver The New York Times.

Irak og Kosovo

Mangelen på håndfaste resultater etter snart fire ukers bombing vekker uro og skepsis, selv i USA. I tillegg sliter amerikanerne med et handicap i informasjonskrigen.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld så seg denne uken nødt til å rykke ut og minne om at krigen kan komme til å vare i måneder og år, noe som ble sagt på et tidlig tidspunkt.

Amerikanske militærtalsmenn minner også om krigene i Irak og Kosovo. Etter at Irak okkuperte Kuwait i 1990, gikk det fem måneder før bombingen begynte, og enda 40 dager før bakkekrigen, som til gjengjeld var unnagjort på bare fire dager. Luftkrigen mot Slobodan Milosevic varte i 11 uker.

Enn så lenge er flyangrepene beskjedne. I gjennomsnitt har amerikanerne fløyet 63 tokt per dag over Afghanistan. Det tilsvarende tallet under Kosovo-krigen var 500, og 1.500 under Golf-krigen, ifølge Washington Post.

Politisk løsning

To faktorer har bidratt til å bremse krigsinnsatsen. USA har åpenbart undervurdert Taliban-militsen og dens motstandsevne. Eksperter mener et gjennombrudd først kan komme når Nordalliansen tar en viktig by eller et strategisk viktig stykke land. Men for å greie det, må amerikanske soldater hjelpe til, ikke bare som rådgivere, men i første linje.

Det andre er at den politiske løsningen ikke har materialisert seg. USA ville først at et alternativ til Taliban skulle stables på beina, før de militære fikk fritt spillerom. Men etter hvert er det blitt klart at det først må komme et militært gjennombrudd, for at en politisk løsning skal bli mulig.

Måneder

Men en avgjørelse om å sette inn bakkestyrker som monner, sitter langt inne. Vestlige kilder i Pakistan sier at luftkrigen vil kunne pågå i måneder ennå, før Washington finner at tiden er inne til en bakkekrig.

Nølingen skyldes i stor grad mangel på pålitelig etterretning om forholdene inne i Afghanistan. Selv om CIA var involvert i geriljakrigen mot Sovjet-styrkene på 1980-tallet, ble det brått slutt på interessen for 20 år siden, og dermed på kunnskapen altfor dårlig om forholdene på bakken. Bare når det gjelder språkkunnskaper er det et stort behov å fylle.

USAs allierte i Nordalliansen har heller ikke innfridd forventningene. Den amerikanske øverstkommanderende for operasjonen, general Tommy Franks, sa rett ut i et TV-intervju denne uken at han ikke var sikker på om Nordalliansens er til å stole på.

(NTB)