• Microsoft Windows er det mest dominerande, med ein marknadsandel på rundt 90 prosent
  • Deretter følgjer Apples Mac OS X og ulike variantar av det opne systemet Linux.
  • Systemet kommuniserer mellom maskinvara og programvara på datamaskinen din.
  • Google Chrome OS blir lansert i andre halvdel av 2010, og byggjer på den opne kjeldekoden til Linux-systemet.