Førsteantikvar Per Jahn Lavik hos fylkeskonservatoren forteller at huset lå i «en såkalt rubbhall». Med det mener han at hallen ikke var god nok og ikke tilfredsstilte de krav til lagring som denne typen materialer forutsetter.

— Heller ikke Ole Jan Strønen var fornøyd med forholdene, og vi er blitt enige om at huset umiddelbart skal flyttes over i den bygningen det først var blitt plassert i. Det har støpt gulv og god lufting.

— Har deler av Ekserserhuset tatt skade av lagringen?

— Nei, ingen skade er skjedd, og måling og oppmerking er gjort helt etter forskriftene. Men et lengre opphold under de nåværende forhold kunne lett ha påført materialene skade. Det regnet en del da huset ble tatt ned, derfor var noen deler våte. Hvis ikke man får ut fuktigheten, råtner treet. Nå håper jeg dette skal gå bra.

Det var godt at vi tok denne kontrollen nå. Jeg regner med at vi kommer til å kontrollere materialet flere ganger i tiden fremover.

Lavik understreker ellers at så langt han kan se, har Ole Jan Strønen fulgt avtalen mellom partene og er villig til å følge opp videre.