Johansen ble sammen med to andre dømt i 1993 i forbindelse med brannen om bord i "Scandinavian Star".

Han er fradømt retten til å drive med rederivirksomhet, og var tiltalt for å ha chartret ut to ferjer. Men Sjø— og Handelsretten mente at han ikke hadde noe valg, ettersom han ikke kunne få solgt de to fartøyene.

Støttegruppen for de pårørende etter "Scandinavian Star"-ulykken er kritisk til frikjennelsen i København.

-Det kan etter dagens dom nok en gang konstateres at danske myndigheter ikke ønsker å bidra til at de reelle ansvarsforholdene bak driften av "Scandinavian Star" blir belyst, og at denne unnlatelsen nå forplanter seg i de rettslige etterdønningene av katastrofen, mener støttegruppen,NTB