— Det må innledes en freds- og forsoningsprosess og denne må bli en integrert del av den politiske agendaen, sier Eide.

— Den må bygge på grunnloven og må være afghansk-ledet, understreker han.

Orienterte Sikkerhetsrådet Eide ble anklaget for unnfallenhet etter skandalevalget som resulterte i at president Hamid Karzai ble gjenvalgt i august.

I mars forlater den norske diplomaten stillingen som spesialutsending, og denne uka er han i New York for å orientere Sikkerhetsrådet om situasjonen i Afghanistan.

Karzai har ennå ikke greid å sette sammen en ny regjering, etter at de folkevalgte vendte tommelen ned for 17 av de 24 statsrådene han ønsket å ha med.

USA og den NATO-ledede ISAF-styrken sliter samtidig militært og greier ikke å hindre talibanopprørerne fra å rykke fram. Forhandlinger må til, mener Eide.

Styrker mulighetene — Jeg er dypt bekymret over den negative utviklingen i Afghanistan, medga Eide i Sikkerhetsrådet onsdag.

— Dersom ikke disse negative trendene snart blir reversert, er det fare for at de vil bli uhåndterlige, fortsatte han.

Fredssamtaler er derfor eneste farbare vei, mener Eide.

— Dersom opprørerne blir med på en fredsprosess, vil dette i betydelig grad styrke mulighetene for at de utenlandske styrkene kan trekke seg ut, slo han fast.

Forutsetning Eide oppfordrer Taliban og andre opprørere til å «distansere seg fra fortida og omfavne framtida og de framskritt som er gjort i Afghanistan».

Hamid Karzais regjering har gjentatte ganger tatt til orde for fredsforhandlinger med Taliban, men krever at opprørerne først anerkjenner landets nye grunnlov.

Taliban, som ble styrtet i en USA-ledet invasjon høsten 2001 nekter på sin side å forhandle før de vestlige styrkene er ute av landet.

USA og NATO har nå til sammen 113.000 soldater i Afghanistan, og president Barack Obama kunngjorde nylig at ytterligere 40.000 soldater er på vei.

Overgangsstrategi Eide tok onsdag til orde for «en ny overgangsstrategi» i Afghanistan, som «gir afghanerne muligheten til å ta ansvar for egen framtid».

— Det trengs en systematisk oppbygging av sivile institusjoner slik at regjeringen blir i stand til å levere tjenester til folket og utvikle den afghanske økonomien, sa Eide i Sikkerhetsrådet.

— Dersom vi ikke legger like stor vekt på sivile som militære komponenter i en slik overgangsstrategi, kommer vi ikke til å lykkes, advarte Eide.

Afghansk eierskap Eide understreker videre hvor viktig den store Afghanistan-konferansen i London 28. januar blir, og han håper at denne vil resultere i en ny og politisk drevet strategi for Afghanistan.

Han advarer samtidig USA og NATO mot å jakte på kortsiktige løsninger i forbindelse med den varslede styrkeoppbyggingen.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon understreket onsdag også viktigheten av å finne en bedre balanse mellom den militære og sivile innsatsen i Afghanistan, og berømmet i den sammenheng Obamas vilje til å styrke samarbeidet med FN.

Er forhandlinger med Taliban veien å gå? Si din mening her.