– Jeg sitter med en følelse av lettelse over at valget er blitt gjennomført uten store tap av menneskeliv, sier Eide til NTB.

Da valglokalene stengte torsdag ettermiddag var det kommet flere rapporter om uroligheter, og også menneskeliv som var gått tapt, men i det store og hele gikk valgdagen rolig for seg, konstaterer spesialutsendingen.

– På sikkerhetssiden har det forløpt mye bedre enn jeg hadde trodd, sier Eide, som var svært nervøs kvelden i forveien.

– Vi fikk klare indikasjoner på at et spektakulært angrep ville finne sted. det har heldigvis ikke skjedd. Sikkerhetsstyrkene har gjort en skikkelig jobb, sier Eide.

LETTET: Kai Eide.