Den nye loven gjør det straffbart å ødelegge jenters ytre kjønnsorganer gjennom omskjæring. Straffen kan variere fra bøter på ca. 900 kroner til fengsel i to år. Men loven åpner for at omskjæring kan skje «når det er medisinsk nødvendig», noe kritikere mener kan undergrave hele loven.

Samtidig kritiserer Det muslimske brorskap, landets mektigste politiske gruppe og opposisjon, forsøket på å forby omskjæring. Tilhengerne av omskjæring sier det er nødvendig for å bevare kvinnens dyd. Det muslimske brorskaps president, Saad al-Katatni, fører sitt eget forsvar.

– Ingenting i islam forbyr omskjæring, sier han.

Egypt har også tidligere gjort flere forsøk på å forby omskjæring, uten å lykkes. Loven med de nye og skjerpede straffene trer i kraft straks.