Odense kommune har gitt grønt lys til opprettelsen av et eget gravsted for tilhengere av åsatro i Odense sentrum i løpet av året.

Foreningen Forn Sidr ble godkjent som trossamfunn av det danske kirkedepartementet i 2003 og har om lag 600 medlemmer. Nestleder Søren Fisker mener det er på tide at trossamfunnets medlemmer får et eget gravsted.