• Operasjonen i Afghanistan har til nå vært spektakulær ineffektiv, sier Jan Egeland.

Den sivile og militære innsatsen i Afghanistan er nødvendig, men operasjonen til nå har vært spektakulær ineffektiv. Det går rett og slett ikke framover, fastslo Jan Egeland torsdag.

FN-forum hadde invitert Egeland og statssekretær Raymond Johansen (Ap) til en diskusjon om FNs og Vestens rolle i Afghanistan.

Egeland, som er direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), var ikke nådig i sin kritikk av den aktuelle situasjonen i landet.

– En internasjonal tilbaketrekking nå vil være det verst tenkelig for utviklingen av fred og sikkerhet både for Afghanistan, regionen og internasjonalt. Da vil Taliban, som er blitt sterkere og mer terror— og narkotikainfisert enn på lenge, kunne ta igjen makten. Men den strategien som har blitt ført til nå er feilslått og må endres, konkluderte Egeland.

Den tidligere visegeneralsekretæren i FN pekte på at de vestlige aktørene som opererer i Afghanistan i dag ikke samarbeider, og at Afghanistan som stat de siste årene rett og slett er svekket.

– Den måten de vestlige landene til nå har drevet fram sitt felttog og vanstyrt sin innsats for å bygge opp nasjonen på, kan ikke fortsette, fastslo han.

Fra vondt til verre

Egeland pekte på at nye, internasjonale rapporter, både amerikanske, europeiske og fra FN-systemet, viser at situasjonen i Afghanistan har gått fra vondt til verre.

– Da USA satte inn sitt felttog i 2001 var målet å eliminere terroristbaser og skape sikkerhet og stabilitet. Så langt er ingen av disse målene i nærheten av å bli nådd. Al-Qaida har fortsatt baser i Afghanistan, og Taliban har styrket seg de siste årene.

– Faktum er at antallet drepte har økt de siste tre årene. Og mange regioner er fortsatt så farlige at sivile organisasjoner ikke kan jobbe der, fastslo Egeland.

Nupi-direktøren trakk også fram de enorme kostnadene felttoget i Afghanistan koster. Ifølge Egeland utgjør beløpene som er investert til og med i år, mellom 1.000 og 2.000 milliarder kroner.

– Ifølge opplysninger fra Kongressen, har USA alene brukt ufattelige 163 milliarder dollar. I tillegg kommer svimlende utgifter for de 40 andre landene i NATOs operasjon. Totalt sett er det brukt om lag 200 milliarder dollar, opplyste han.

Ikke til afghanerne

Disse summene har imidlertid ikke kommet afghanerne til gode.

– 90 prosent av disse utgiftene har gått til de vestlige lands egne militære utgifter, ifølge Egeland, som hadde blant annet disse løsningsforslagene på utfordringene:

– FN må få det koordinerende ansvaret, den pågående operasjonen i landet må avvestifiseres, naboland i regionen må mobiliseres, og det må investeres i oppbygging av en sterk afghansk stat, med vekt på fred og forsoningsarbeid.

Raymond Johansen medga i sitt innlegg at det er lett å peke på det som har gått galt i Afghanistan, men understreket at det finnes positive utviklingstrekk i samfunnet, både sosialt og økonomisk.

– Det jobbes også i NATO med å få fram en helhetlig strategi, med vekt på bred internasjonal tilnærming i samspill med afghanerne og koordinering av FN, sa Johansen, som fant det nødvendig å gjenta at det er bred politisk enighet i Norge om det norske engasjementet i landet.

– Det langsiktige målet er å bidra til stabilitet, sikkerhet og sosial og økonomisk utvikling. Målet er å sette afghanerne selv i stand til å styre på egne premisser, poengterte han.

KRITISK: Jan Egeland var invitert til FN-forum, der han benyttet sjansen til å etterlyse endret strategi i Afghanistan.
Håkon Mosvold Larsen