Jan Egeland, hjelpearbeidere og journalister ble tvunget til å evakuere flyktningleiren etter en demonstrasjon i leiren Kalma sør i Darfur kom ut av kontroll. Tusener av folk fra Darfur krevde beskyttelse fra internasjonale styrker.

En hjelpearbeider ble angrepet under urolighetene, og et FN-kjøretøy ble angrepet med steiner og økser.

Arkiv