FNs hovedforsamling vedtok torsdag å tidoble FNs gamle nødhjelpsfond, for å sikre raskere og mer fleksibel hjelp når det trengs.

– Dette er et tegn på solidaritet. 500 millioner dollar er en pen sum, jeg håper det blir nok, sier den svenske diplomaten Jan Eliasson som for tiden fungerer som president i hovedforsamlingen.

– Ingen tid å miste

Det nye milliardfondet skal administreres av nødhjelpskoordinator Jan Egeland, i samarbeid med FNs egne hjelpeorganisasjoner.

– Som vi har sett i 2005 – et år preget av den ødeleggende tsunamien i Indiahavet og jordskjelvet i Pakistan – har verden ingen tid å miste, sier Egeland.

Tsunamien kostet drøyt 230.000 mennesker livet, mens jordskjelvet i oktober kostet 73.000 menneskeliv og gjorde nærmere tre millioner hjemløse.

Egeland har tidligere ivret for et nytt nødhjelpsfond, og har vist til kriser der FN ikke har vært i stand til å hjelpe tidsnok.

Pengebidrag Ifølge Egeland har giverland som Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland, Irland, Luxembourg, Sveits og Frankrike alt bidratt med drøyt 1,1 milliarder kroner til det nye nødhjelpsfondet.

Ytterligere 400 millioner kroner er på vei fra Danmark, Canada og Nigeria, og både USA og Japan vurderer å bidra. Det samme gjør flere oljerike land.